Chcete přihlásit Vaše dítě do naší školy?

 Navštivte prosím rubriku PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ, kde se dozvíte potřebné informace. Přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022,

proběhnou ve dnech 21. - 25. 6. 2021.

 • Hudební obor: 21. - 23. 6. koncertní sál ZUŠ (1. patro vpravo).
 • Taneční obor: 25.6. taneční sál ZUŠ (přízemí vlevo).
 • Výtvarný obor: rodiče budou kontaktováni začátkem září učiteli výtvarného oboru.

Vyplněné přihlášky můžete zaslat na adresu: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš,
nebo vhodit přímo do schránky ZUŠ, případně poslat na e-mail: zus.dobris@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek bude 14.6. 2021. 

Přihláška ke stažení zde.

Přihlášeným bude následně zaslán časový termín na jimi zadanou emailovou adresu.

V domluvených časech budou uchazeče u vchodu do budovy vyzvedávat pedagogové.
Prosíme o dodržení stanovených termínů.  

Přihlášky podané po tomto termínu budou spadat do druhého kola přijímacích
zkoušek, které se uskuteční 1.- 3. 9. 2021.

Otevíráme nový obor - Multimediální tvorba

Více informací naleznete zde.Poděkování 

Vážené žákyně a žáci, milí rodiče a prarodiče,
 
postupně se vracíme do podoby výuky, která je pro umělecký obor ideální, totiž výuky tváří v tvář.
Ukázky naší distanční spolupráce jsou sice průběžně zveřejňované na stránkách školy, ale patří se poděkovat takto hromadně, Vám všem. Za Vaši spolupráci, nasazení, výdrž, trpělivost a vynalézavost. Mnohému jsme se společně naučili a některé dovednosti si jistě ponecháme i do doby výuky prezenční. Už víme, že období distanční výuky společně důstojně zvládneme, ačkoliv vesměs doufáme, že se již nebude muset opakovat.
 
Děkujeme Vám tedy - a těšíme se na Vás při různých příležitostech. Připravujeme venkovní koncerty, závěrečná vystoupení a v neposlední řadě přijímací zkoušky pro nové uchazeče, vypsané do všech našich oborů. Sledujte pravidelně stránky naší školy, kde se včas dozvíte všechny potřebné informace. 
 
 
Kolektiv ZUŠ Dobříš


 Taneční obor distančně:  

     
 


 

 

  

 • Otevíráme nový obor - Multimediální tvorba

  Otevíráme nový obor - Multimediální tvorba

  Otevíráme nový obor - Multimediální tvorba   Od září 2021 otevíráme první ročník oboru Multimediální tvorba se zaměřením na hudbu.   Digitální svět nabízí mnoho možností sebevyjádření. Tvorba… více
 • Přijímací zkoušky na rok 2021/2022

  Přijímací zkoušky na rok 2021/2022

  Přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022, proběhnou ve dnech 21. - 25. 6. 2021. Hudební obor: 21. - 23. 6. koncertní sál ZUŠ (1. patro vpravo). Taneční obor: 25.6. taneční sál ZUŠ … více