Vítejte na oficiálních stránkách ZUŠ Dobříš

Chcete přihlásit Vaše dítě do naší školy?

 Navštivte prosím rubriku PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ, kde se dozvíte potřebné informace.Příjímací zkoušky na školní rok 2020/2021,


proběhnou ve dnech 22. a 23.6. 2020 v tanečním sále ZUŠ (přízemí vlevo).

Uzávěrka přihlášek bude 15.6. 2020.
Přihlášeným bude zaslán časový termín na jimi zadanou emailovou adresu.
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš, nebo na e-mail: zusdobris@volny.cz.

Přihláška ke stažení zde.

Přihlášky podané po tomto termínu budou spadat do druhého kola přijímacích
zkoušek, které se uskuteční 2.- 4. 9. 2020.

Prosíme rodiče, kteří nemají předem podanou přihlášku, nebo nebyli přizváni
k přijímacím zkouškám, aby nevstupovali do budovy školy!

 Obnovení provozu školy

Skupinová výuka PHV hudebního oboru \3 až 4 žáci\ bude zahájena 25.5.2020.

Výuka tanečního a výtvarného oboru bude probíhat distanční formou, neboť prostorové možnosti školy
neumožní dodržet bezpečnostní kritéria stanovená Ministerstvem školství.
O případných změnách budete informováni.


Výuka bude realizována pouze proti podpisu ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ,
které přinesou žáci vytištěné, nebo případně písemnou formou podle vzoru v PDF - zde
Toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák. Každý žák toto podepsané prohlášení předá svému vyučujícímu před zahájením výuky.


Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci musí neprodleně po příchodu do školy použít dezinfekci na ruce.
Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest \kašel, zvýšená tělesná teplota, náhlá ztráta chuti a čichu…\
Vzhledem k tomu, že při výuce dochází k blízkému kontaktu učitele s žákem, jsou oba povinni mít nasazenou roušku nebo ochranný štít,
což platí i o pohybu v prostorách školy.
Žáci se budou zdržovat v prostorách školy jen po dobu nezbytně nutnou k výuce a po skončení neprodleně opustí budovu ZUŠ.


 

Krátká ukázka z Muzikantského bálu.

   

  

  

 • Do sekce FOTOGALERIE přidány fotografie z akce: Festival Česká klavírní moderna dětem 25.01.2020.

  Do sekce FOTOGALERIE přidány fotografie z akce: Festival Česká klavírní moderna dětem 25.01.2020.

  více
 • Do sekce FOTOGALERIE přidány fotografie z akce: Koncert třídy Lucie Tóth a jejích hostů 23.01.2020

  Do sekce FOTOGALERIE přidány fotografie z akce: Koncert třídy Lucie Tóth a jejích hostů 23.01.2020

  více