ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Zahájení školního roku 2016/2017 je stanoveno na 1.9.2016.

Stávající žáci se ohlásí u svých učitelů co n e j d ř í v e – nejpozději však do 9.9.2016.

Nově přijatí žáci hudebního oboru budou kontaktováni učiteli v termínu do 16.9.2016
(prosíme, nevolejte).
Vzhledem k velkému počtu nových žáků a omezených možnostech školy,
bude zařazení limitováno jejich časovými možnostmi a možnostmi učitelů.

Rozvrhy hromadných předmětů budou zveřejněny do 16.9.2016
na nástěnce školy a internetových stránkách: www.zusdobris.eu. Krátká ukázka z Muzikantského bálu 18.3. 2016.

Děkujeme všem co jste přišli a budeme se těšit někdy příště.

   

  

  

  • Do sekce KE STAŽENÍ přidáno rozdělení žáků PHV 2. roč.

    Do sekce KE STAŽENÍ přidáno rozdělení žáků PHV 2. roč.

    více