Další úspěchy ze soutěží, tentokrát z houslové třídy Julie Svěcené!

V okresním kole ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, které se konalo 28.2.2024 v Příbrami, získala 1. cenu s postupem do krajského kola žákyně 3. ročníku hry na housle Tereza Kulštejnová (ze třídy Julie Svěcené). Za klavírní doprovod a oporu na pódiu děkujeme p. uč. Petře Křížkové a všem zúčastněným obrovské gratulace!