Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název:

Základní umělecká škola Dobříš, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace, zřizovatel Město Dobříš.

Den vzniku 1.7.1996

Sídlo: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš

3. Organizační struktura

Poskytování základního vzdělání ve dvou stupních, a to v oboru hudebním, výtvarném tanečním a literárně dramatickém

4. Kontaktní spojení

Ředitel, Jan Voděra, 603826589, zást.ředitele, Pavel Růžička,318521354
Email: zusdobris@volny.cz, zusdobris@seznam.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mírové náměstí 69,263 01 Dobříš

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ředitel školy a zástupce ředitele: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš

4.3 Úřední hodiny

Pondělí, středa, pátek. 10:00- 12.00

4.4 Telefonní čísla

Ředitel školy.420 603 826 589
Zástupce ředitele: 420 318 521 354

4.5 Adresa internetových stránek

www.zusdobris.eu

4.6 Adresa podatelny

Mírové náměstí 69,263 01 Dobříš

4.7 Elektronická adresa podatelny

zusdobris@volny.cz
zusdobris@seznam.cz

4.8 Datová schránka

7jx5oa

5. Případné platby lze poukázat

000000-0523025389/0800

6. IČO

64762939

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád, Školní vzdělávací program \ŠVP\.

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet pro rok 2023

9. Žádosti o informace

Písemná žádost o poskytnutí informace na drese: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš
V elektronické podobě na adrese: zusdobris@volny.cz

10. Příjem podání a podnětů

Osobně nebo písemně v ředitelně školy \B2\, 1.poschodí v hlavní budově školy na adrese.
Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vyhláška č.71/2005 Sb. ze dne 9.února.,ve znění vyhlášky č.70/2019 Sb.

Školský zákon č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním vyšším odborném vzdělávání.

Školní vzdělávací program \ŠVP\.ze dne 1.září 2016

Školní řád ZUŠ Dobříš

Přístup k nahlédnutí v ředitelně školy, Mírové náměstí 69,263 01 Dobříš a také na stránkách školy: https://zusdobris.eu/ke-stazeni/

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt není oprávněn vydávat právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

Žádné

13. Licenční smlouvy

Nejsou

14. Výhradní licence

Nejsou

15. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022