ROZVRHY

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV) - A
PONDĚLÍ PHV 1. ročník skupina A 12:30 – 13:15
PHV 2. ročník skupina A 14:10 – 14:55
PHV sbor 15:00 - 15:45
Rukavičky (sbor) 15:45 - 16:30
ÚTERÝ PHV 1. ročník skupina A 13:00 - 13:45

Přípravná hudební výuka skupiny A probíhá v aule Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, Školní 1530 (1. poschodí).
Vyučující skupiny A je paní učitelka Jana Malá (tel. 608 133 881).

Zahájení výuky PHV - 26. září 2022

Příprav. hudeb. výchova 1.roč. skupina A probíhá 2 x týdně po 45 min.

Příprav. hudeb. výchova 2.roč. skupina A probíhá 1 x týdně 45 min.

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV) - B
PONDĚLÍ PHV 1. ročník skupina B 12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
PHV 2. ročník skupina B 14:00 - 14:45

Výuka přípravné hudební výchovy skupiny B probíhá v ZUŠ Dobříš.

Vyučující pan učitel Petr Kafka. 601 534 459

PHV 1. ročník skupina B probíhá 2 hodiny týdně 45 minut

PHV 2. ročník skupina B probíhá 1 hodina týdně 45 minut

Zahájení výuky PHV skupiny B – 5. září 2022

HUDEBNÍ NAUKA (HN)
PONDĚLÍ HN 1. ročník skupina A 13:20 - 14:05
ÚTERÝ HN 1. ročník skupina B 13:50 - 14:35
HN 2. ročník skupina A 14:40 - 15:25
HN 4. ročník 15:30 - 16:15
HN 5. ročník 16:20 - 17:05
STŘEDA HN 2. ročník skupina B 13:20 - 14:05
HN 3.ročník 14:10 - 14:55

Přípravná hudební výuka skupiny A probíhá v aule Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, Školní 1530 (1. poschodí).
Vyučující skupiny A je paní učitelka Jana Malá (tel. 608 133 881).

Hudební nauka 1. a 2.ročník je dělena do dvou skupin A a B po 45 minutách. Žáci navštěvují vždy pouze jednu ze skupin.

Zahájení výuky HN - 26. září 2022

Hudební nauka je povinný předmět pro všechny žáky hudebního oboru (1. – 5. ročníku I.stupně).

Žáci, kteří nemohou tento předmět ze závažných důvodů navštěvovat, podají písemnou žádost
na ředitelství školy, na jejímž základě jim bude stanoven individuelní učební plán tohoto předmětu.
V pololetí a na konci školního roku pak vykonají ústní nebo písemnou zkoušku!

TANEČNÍ OBOR (TO)
STŘEDA Balet 14:00 - 15:30
Taneční průprava 15:40 - 17:10
ČTVRTEK Moderní tanec 16:30 - 18:00
PÁTEK Taneční skupina (každý sudý týden) 14:00 - 15:30

Výuka probíhá v prostorách banky Moneta

Vyučující paní učitelka MgA. Renata Bezděková, DiS. tel. 739 294 011

Výuka začíná druhý týden v září bez omezení.

PĚVECKÝ SBOR
PONDĚLÍ PHV sbor 15:00 - 15:45
Rukavičky 15:45 - 16:30
STŘEDA Sbor 15:00 - 15:45
Aglaia 15:00 - 16:30

Vyučující: Jana Malá tel. 608 133 881

Vyučování bude probíhat v Aule Gymnázia Karla Čapka (1.poschodí).

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (LDO)
ÚTERÝ Mladší skupina 14:10 - 15:45
Starší skupina 17:10 - 18:45
STŘEDA Interpretace bude upřesněno

Vyučující: Krejčová Andrea, krejcovazus@seznam.cz, 728 194 500