ROZVRHY

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV) - A
PONDĚLÍ PHV 1. ročník skupina A 12:30 – 13:15
PHV 2. ročník skupina A 14:10 – 14:55
PHV sbor 15:00 - 15:45
Rukavičky (sbor) 15:45 - 16:30
ÚTERÝ PHV 1. ročník skupina A 12:30 - 13:15

Přípravná hudební výuka skupiny A probíhá v aule Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, Školní 1530 (1. poschodí).
Vyučující skupiny A je paní učitelka Jana Malá (tel. 608 133 881).

Zahájení výuky PHV - pondělí 14. září 2020

Příprav. hudeb. výchova 1.roč. skupina A probíhá 2 x týdně po 45 min.

Příprav. hudeb. výchova 2.roč. skupina A probíhá 1 x týdně 45 min.

Zahájení výuky PHV: 20.9. 20201.

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV) - B
PONDĚLÍ PHV 1. ročník skupina B 12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
PHV 2. ročník skupina B 14:00 - 14:45

Výuka přípravné hudební výchovy skupiny B probíhá v ZUŠ Dobříš.

Vyučující pan učitel Petr Kafka. 601 534 459

PHV 1. ročník skupina B probíhá 2 hodiny týdně 45 minut

PHV 2. ročník skupina B probíhá 1 hodina týdně 45 minut

Zahájení výuky PHV skupiny B – pondělí 14. září 2020

HUDEBNÍ NAUKA (HN)
PONDĚLÍ HN 1. ročník skupina A 13:20 - 14:05
ÚTERÝ HN 1. ročník skupina B 13:20 - 14:05
HN 2. ročník skupina A 14:10 - 14:55
HN 4. ročník 15:00 - 15:45
HN 5. ročník 15:50 - 16:35
STŘEDA HN 2. ročník skupina B 13:40 - 14:25
HN 3.ročník 14:30 - 15:15

Přípravná hudební výuka skupiny A probíhá v aule Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, Školní 1530 (1. poschodí).
Vyučující skupiny A je paní učitelka Jana Malá (tel. 608 133 881).

Hudební nauka 1. a 2.ročník je dělena do dvou skupin A a B po 45 minutách. Žáci navštěvují vždy pouze jednu ze skupin.

Zahájení výuky PHV - pondělí 14. září 2020

Hudební nauka je povinný předmět pro všechny žáky hudebního oboru (1. – 5. ročníku I.stupně).

Žáci, kteří nemohou tento předmět ze závažných důvodů navštěvovat, podají písemnou žádost
na ředitelství školy, na jejímž základě jim bude stanoven individuelní učební plán tohoto předmětu.
V pololetí a na konci školního roku pak vykonají ústní nebo písemnou zkoušku!

TANEČNÍ OBOR (TO)
STŘEDA Balet (začátečníci) 13:30 - 15:00
Taneční průprava 15:05 - 16:35
Balet (pokročilí) 16:40 - 18:10
ČTVRTEK Moderní tanec 16:30 - 18:00
PÁTEK Taneční skupina 15:00 - 15:45

Výuka probíhá v prostorách banky Moneta

Vyučující paní učitelka MgA. Renata Bezděková, DiS. tel. 739 294 011

Výuka začíná druhý týden v září bez omezení.

PĚVECKÝ SBOR
PONDĚLÍ PHV sbor 15:00 - 15:45
Rukavičky 15:50 - 16:35
STŘEDA Sbor 15:20 - 16:05
Aglaia 16:10 - 16:55

Vyučující: Jana Malá tel. 608 133 881

Vyučování bude probíhat v Aule Gymnázia Karla Čapka (1.poschodí).