PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

UZÁVĚRKA PŘIJHLÁŠEK BYLA 8.6.2022!

Proběhnou v následujících termínech:

Hudební obor: 15. - 17. června 2022, v době od 13:30 - 17:30, Koncertní sál ZUŠ - 1. poschodí.

Taneční obor: 15. - 16. června, v době od 13:30 - 17:30, Banka Moneta - Mírové náměstí 230, Dobříš.

Literárně dramatický obor: 21.6. od 17:15 a 28.6. od 14:45,  Banka Moneta - Mírové náměstí 230, Dobříš.

Výtvarný obor: 15. - 16. června, v době od 13:30 - 17:30, Učebna výtvarného oboru ZUŠ - 2. poschodí.

Podmínkou vykonání zkoušky je odevzdaná, řádně vyplněná přihláška.

Formulář přihlášky je možné stáhnout na odkazu níže, vyzvednout v ředitelně školy, případně u zástupce ředitele (učebna B2, B4 - 1. poschodí).

K přijetí do PHV (přípravná hudební výchova) musí uchazeč dovršit nejpozději k 1. 9. 2022 věku 5 let, později narozené nelze přijmout.

Vyplněné přihlášku můžete zasílat na e-mail zus.dobris@seznam.cz, případně vhodit přímo do schránky ZUŠ, nebo zaslat na adresu: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš.

Uzávěrka přihlášek je 8.6. 2022.

Přihlášeným bude následně zaslán časový termín na jimi zadanou e-mailovou adresu.
Prosíme o dodržení časových termínů!

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V SEKCI PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ.

 

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ PODLE VĚKU

Pro žáky od 5 let je určeno přípravné studium (PHV), které má nejvýše 2 ročníky ve všech oborech. Absolvování PHV nezaručuje přijetí do 1. ročníku ZUŠ. K přijetí do PHV musí uchazeč dovršit nejpozději k 1. 9. věku 5 let, později narozené nelze přijmout.
Pro žáky od 7 let věku je určeno navazujíci základní studium I. stupně, které má 7 ročníků.
Pro žáky od 14 let věku je určeno základní studium II. stupně, které má 4 ročníky.
Žáci mohou nastoupit podle věku do jakéhokoli stupně studia, není potřeba absolvování celého cyklu.
Nové žáky lze přijímat i v průběhu školního roku do studijních oborů, ve kterých jsou volná místa. Postup je stejný – odevzdání řádně vyplněné přihlášky – úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

 • H
  Hudební obor
  • Zazpívá zahraný tón, rozlišuje jeden a více tónů, rozezná vyšší a nižší tón atd. 
  • Tleskáním či ťukáním opakuje krátký rytmický úsek.
  • Zazpívá jednoduché lidové písně.

  Co je třeba si připravit?

  • Jednu píseň dle vlastního výběru, kterou uchazeč samostatně zazpívá.
 • V
  Výtvarný obor
  • Dokáže srozumitelně popsat svůj výtvarný záměr.
  • Při výtvarné činnosti je tvořivý, projevuje samostatnost a předkládá vlastní nápady.

  Co je třeba si připravit?

  • Přinést si s sebou minimálně pět výtvarných prací vytvořených jako vlastní tvorba.
 • T
  Taneční obor
  • Předvede propnuté nárty v sedě, záklon na břiše, a další taneční a pohybové prvky dle zadání.  
  • Zopakuje (vytleská) jednoduchý rytmus.
  • Prokáže obratnost na úrovni hrubé motoriky a svalovou flexibilitu.
  • Projeví kreativitu při zadání (napodobování zvířátka) a improvizaci na dané téma.

  Co je třeba si připravit?

  • Na zkoušku se není třeba připravovat, diagnostika vhodných dispozic pro studium bude provedena hravou formou při společných tanečních aktivitách, gymnastických činnostech a při zpěvu.
 • L
  Literárně dramatický obor
  • Prokáže vhodné hlasové, artikulační a interpretační dispozice.    
  • Předvede kreativní a tvůrčí přístup k zadanému úkolu.

  Co je třeba si připravit?

  • Na zkoušku se není třeba připravovat, vše probíhá hravou formou v rámci improvizace s příběhem.