PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

UZÁVĚRKA PŘIJHLÁŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 BYLA 8.6.2022!

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ PODLE VĚKU

Pro žáky od 5 let je určeno přípravné studium (PHV), které má nejvýše 2 ročníky ve všech oborech. Absolvování PHV nezaručuje přijetí do 1. ročníku ZUŠ. K přijetí do PHV musí uchazeč dovršit nejpozději k 1. 9. věku 5 let, později narozené nelze přijmout.
Pro žáky od 7 let věku je určeno navazujíci základní studium I. stupně, které má 7 ročníků.
Pro žáky od 14 let věku je určeno základní studium II. stupně, které má 4 ročníky.
Žáci mohou nastoupit podle věku do jakéhokoli stupně studia, není potřeba absolvování celého cyklu.
Nové žáky lze přijímat i v průběhu školního roku do studijních oborů, ve kterých jsou volná místa. Postup je stejný – odevzdání řádně vyplněné přihlášky – úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

 • H
  Hudební obor
  • Zazpívá zahraný tón, rozlišuje jeden a více tónů, rozezná vyšší a nižší tón atd. 
  • Tleskáním či ťukáním opakuje krátký rytmický úsek.
  • Zazpívá jednoduché lidové písně.

  Co je třeba si připravit?

  • Jednu píseň dle vlastního výběru, kterou uchazeč samostatně zazpívá.
 • V
  Výtvarný obor
  • Dokáže srozumitelně popsat svůj výtvarný záměr.
  • Při výtvarné činnosti je tvořivý, projevuje samostatnost a předkládá vlastní nápady.

  Co je třeba si připravit?

  • Přinést si s sebou minimálně pět výtvarných prací vytvořených jako vlastní tvorba.
 • T
  Taneční obor
  • Předvede propnuté nárty v sedě, záklon na břiše, a další taneční a pohybové prvky dle zadání.  
  • Zopakuje (vytleská) jednoduchý rytmus.
  • Prokáže obratnost na úrovni hrubé motoriky a svalovou flexibilitu.
  • Projeví kreativitu při zadání (napodobování zvířátka) a improvizaci na dané téma.

  Co je třeba si připravit?

  • Na zkoušku se není třeba připravovat, diagnostika vhodných dispozic pro studium bude provedena hravou formou při společných tanečních aktivitách, gymnastických činnostech a při zpěvu.
 • L
  Literárně dramatický obor
  • Prokáže vhodné hlasové, artikulační a interpretační dispozice.    
  • Předvede kreativní a tvůrčí přístup k zadanému úkolu.

  Co je třeba si připravit?

  • Na zkoušku se není třeba připravovat, vše probíhá hravou formou v rámci improvizace s příběhem.