PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Děti jsou ke studiu do Základní umělecké školy přijímány na základě odevzdání řádně vyplněné přihlášky a úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky probíhají v měsíci červnu, o podrobnostech budete včas informováni na stránkách ZUŠ.

Vyplněné přihlášky můžete:

 • zaslat na adresu Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš
 • vhodit přímo do schránky ZUŠ
 • poslat na e-mail: zus.dobris@seznam.cz

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ PODLE VĚKU

Pro žáky od 5 let je určeno přípravné studium (PHV), které má nejvýše 2 ročníky ve všech oborech. Absolvování PHV nezaručuje přijetí do 1. ročníku ZUŠ.
Pro žáky od 7 let věku je určeno navazujíci základní studium I. stupně, které má 7 ročníků.
Pro žáky od 14 let věku je určeno základní studium II. stupně, které má 4 ročníky.
Žáci mohou nastoupit podle věku do jakéhokoli stupně studia, není potřeba absolvování celého cyklu.
Nové žáky lze přijímat i v průběhu školního roku do studijních oborů, ve kterých jsou volná místa. Postup je stejný – odevzdání řádně vyplněné přihlášky – úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

U DĚTÍ ROZLIŠUJEME TYTO SCHOPNOSTI

 • H
  Hudební obor
  1. hudební sluch – zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón atd.

  2. rytmické cítění – tleskáním či ťukáním opakovat krátký rytmický úsek

  3. zpěv jednoduché lidové písně: PHV - Kočka leze dírou, Já do lesa nepojedu, Travčka zelená.

   - 1. roč. - Ovčáci čtveráci, Pod naším okýnkem.

   - Zpěv - Holka modrooká, Ó řebíčku zahradnický, Ráda, ráda...

 • V
  Výtvarný obor

  1. schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání
  2. stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy.

 • T
  Taneční obor

  1. přirozená pohyblivost
  2. rytmické cítění