PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

UZÁVĚRKA PŘIJHLÁŠEK JE 10.6.2024!

K přijetí do PHV (přípravná hudební výchova) musí uchazeč dovršit nejpozději k 1. 9. 2024 věku 5 let, později narozené nelze přijmout.

Rozhodující datum narození pro zařazení žáků ve školním roce 2024 – 2025

Přípravné studium:           1. 9. 2019 a dříve

I.stupeň základního studia:    1. 9. 2017 a dříve

II.stupěň základního studia:  1. 9. 2010 a dříve

Podmínkou vykonání zkoušky je odevzdaná, řádně vyplněná přihláška.

Formulář přihlášky je možné stáhnout na odkazu níže, vyzvednout v ředitelně školy, případně u zástupce ředitele (učebna B2, B4 - 1. poschodí).

Vyplněné a naskenované přihlášky ve formátu PDF můžete zasílat na e-mail prihlasky@zusdobris.eu, případně vhodit přímo do schránky ZUŠ, nebo zaslat na adresu: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš.

Nezasílejte přihlášky vyfocené mobilem!

Využít můžete také elektronickou podobu přihlášky.

Uzávěrka přihlášek je 10.6. 2024.

Přihlášeným bude následně zaslán časový termín na jimi zadanou e-mailovou adresu.
Prosíme o dodržení časových termínů!

Termín přijímacích zkoušek je 13. 14. a 17. června 2024.

Pro výtvarný obor jsou přijímací zkoušky 17. a 18. června od 13:30 - 17:00.

 

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ PODLE VĚKU

Pro žáky od 5 let je určeno přípravné studium (PHV), které má nejvýše 2 ročníky ve všech oborech. Absolvování PHV nezaručuje přijetí do 1. ročníku ZUŠ. K přijetí do PHV musí uchazeč dovršit nejpozději k 1. 9. věku 5 let, později narozené nelze přijmout.
Pro žáky od 7 let věku je určeno navazujíci základní studium I. stupně, které má 7 ročníků.
Pro žáky od 14 let věku je určeno základní studium II. stupně, které má 4 ročníky.
Žáci mohou nastoupit podle věku do jakéhokoli stupně studia, není potřeba absolvování celého cyklu.
Nové žáky lze přijímat i v průběhu školního roku do studijních oborů, ve kterých jsou volná místa. Postup je stejný – odevzdání řádně vyplněné přihlášky – úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

 • H
  Hudební obor
  • Zazpívá zahraný tón, rozlišuje jeden a více tónů, rozezná vyšší a nižší tón atd. 
  • Tleskáním či ťukáním opakuje krátký rytmický úsek.
  • Zazpívá jednoduché lidové písně.

  Co je třeba si připravit?

  • Jednu píseň dle vlastního výběru, kterou uchazeč samostatně zazpívá.
 • V
  Výtvarný obor
  • Dokáže srozumitelně popsat svůj výtvarný záměr.
  • Při výtvarné činnosti je tvořivý, projevuje samostatnost a předkládá vlastní nápady.

  Co je třeba si připravit?

  • Přinést si s sebou minimálně pět výtvarných prací vytvořených jako vlastní tvorba.
 • T
  Taneční obor
  • Předvede propnuté nárty v sedě, záklon na břiše, a další taneční a pohybové prvky dle zadání.  
  • Zopakuje (vytleská) jednoduchý rytmus.
  • Prokáže obratnost na úrovni hrubé motoriky a svalovou flexibilitu.
  • Projeví kreativitu při zadání (napodobování zvířátka) a improvizaci na dané téma.

  Co je třeba si připravit?

  • Na zkoušku se není třeba připravovat, diagnostika vhodných dispozic pro studium bude provedena hravou formou při společných tanečních aktivitách, gymnastických činnostech a při zpěvu.
 • L
  Literárně dramatický obor
  • Prokáže vhodné hlasové, artikulační a interpretační dispozice.    
  • Předvede kreativní a tvůrčí přístup k zadanému úkolu.

  Co je třeba si připravit?

  • Na zkoušku se není třeba připravovat, vše probíhá hravou formou v rámci improvizace s příběhem.