Zveme vás na výstavu Anny Vančátové

Anna Vančátová na naší škole vyučuje kresbu a malbu. Je skvělé, že jsou naši učitelé stále kreativními a tvůrčími umělci. Gratulujeme!!!