KRESBA & MALBA

Anna_Vancatova

KONTAKT NA UČITELE


Anna Vančátová

vancatova.anna@zusdobris.eu

Tel.: 723 778 662

V Letech 1968 - 1973 absolvovala na Filozofické fakultě UK v Praze u doc. Zdeňka Sýkory obor výtvarná výchova.

Žije a tvoří na Dobříši, kde vyučuje na ZUŠ a Gymnáziu.

Připravila více jak třicet samostatných výstavjak v Čechách, tak v zahraničí, v Německu, Francii, Kanadě a Anglii.

Věkem i tvorbou patří Anna Vančátová k nepřehlédnutelné generaci tvůrců. Její tvorba se pohybuje v abstraktní expresivní rovině, obrazy vznikají v koloristické tradici francouzského původu, z poučení malbou zejména Paula Cézanna a Henri Mattise. Jejich rukopis je velmi energický, pádný, zároveň však propracovaný a členitý, kdy čisté nelomené barvy střídají místa valérově zjemnělá, pracující s teplotními kvalitami barev.Figurativní prvky jsou filtrovány autorčinou zkušeností s dětskou kresbou, karikaturní nadsázky staví autorčiny práce do osobitého proudu "české grotesky".