ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Výši úplaty stanovuje ředitel na období školního roku. Úplata na základě předpisu zaslaného na e-mail, který u žáka evidujeme, se hradí pololetně Bližší informace budou uvedeny v předpisu úplaty zaslaném elektronickou poštou.

PŘÍPRAVNÉ OBORY CENA ZA POLOLETÍ
PHV – přípravná hudební výchova 1. a 2. ročník skupinově 1000 Kč
PHV – přípravná hudební výchova 2. ročník individuálně 1500 Kč
PVV – přípravná výtvarná výchova 1100 Kč
PTV – přípravná taneční výchova, 2 hod. týdně 1100 Kč
PTV – přípravná taneční výchova, 1 hod. týdně 800 Kč
ZÁKLADNÍ STUDIUM I. A II. STUPEŇ CENA ZA POLOLETÍ
TO – taneční obor 1100 Kč
VO – výtvarný obor 1100 Kč
LDO - literárně dramatický obor 1100 Kč
HO - HUDEBNÍ OBOR
jeden žák v hodině 1500 Kč
dva žáci v hodině 1250 Kč
tři a více žáků v hodině 1000 Kč
příprava ke studiu na vyšších uměleckých školách 1500 Kč

Výše „příspěvku“ je stanovena podle § 112 a § 123 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a § 8 vyhlášky MŠMT ČR č.71/2005 Sb.o základním uměleckém vzdělávání (dále jen vyhlášky) a její výše se stanoví na dobu 1 roku ze skutečných průměrných neinvestičních nákladů za žáka příslušného oboru v uplynulém roce po odečtení vyhláškou určených položek hrazených ze státního rozpočtu.

Jan Voděra 
ředitel školy