ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o změně výše úplaty za vzdělávání na ZUŠ Dobříš, počínaje 1. únorem 2023.

Vzhledem k nárůstu cen energií jsme bohužel nuceni navýšit tuto částku, která je zásadní pro provoz školy (topení, elektřina, učební pomůcky, pronájmy koncertních sálů, údržba aj.)
K tomuto kroku přistupujeme z důvodu udržitelnosti provozu školy a nová výše úplaty je stanovena na nejnižší možnou částku dle předpokládaného rozpočtu na tento školní rok, neboť se stále snažíme, aby vzdělání na naší umělecké škole bylo dostupné pro všechny.

Rozpis jednotlivých položek naleznete níže.

Děkujeme za Vaše pochopení a budeme se těšit na další spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi.
Jan Voděra
ředitel školy.

Výši úplaty stanovuje ředitel na období školního roku. Úplata na základě předpisu zaslaného na e-mail, který u žáka evidujeme, se hradí pololetně Bližší informace budou uvedeny v předpisu úplaty zaslaném elektronickou poštou.

PŘÍPRAVNÉ OBORY CENA ZA POLOLETÍ
PHV – přípravná hudební výchova 1. a 2. ročník skupinově 1600 Kč
PHV – přípravná hudební výchova 2. ročník individuálně 2000 Kč
PVV – přípravná výtvarná výchova 1600 Kč
PTV – přípravná taneční výchova, 2 hod. týdně 1600 Kč
PTV – přípravná taneční výchova, 1 hod. týdně 1000 Kč
ZÁKLADNÍ STUDIUM I. A II. STUPEŇ CENA ZA POLOLETÍ
TO – taneční obor 1600 Kč
VO – výtvarný obor 1600 Kč
LDO - literárně dramatický obor 1600 Kč
HO - HUDEBNÍ OBOR
jeden žák v hodině 2000 Kč
dva žáci v hodině 1800 Kč
tři a více žáků v hodině 1600 Kč
příprava ke studiu na vyšších uměleckých školách 2000 Kč
sborový zpěv 1000 Kč

Výše „příspěvku“ je stanovena podle § 112 a § 123 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a § 8 vyhlášky MŠMT ČR č.71/2005 Sb.o základním uměleckém vzdělávání (dále jen vyhlášky) a její výše se stanoví na dobu 1 roku ze skutečných průměrných neinvestičních nákladů za žáka příslušného oboru v uplynulém roce po odečtení vyhláškou určených položek hrazených ze státního rozpočtu.

Jan Voděra 
ředitel školy