Taneční obor

  • Mgr.Jana Kundrátová
  • Mgr.Renata Kubátová
  • Marie Nová - korepetice
  • Petr Kafka - korepetice


Taneční obor byl na naší škole založen v roce 1981 paní učitelkou Janou Kundrátovou, která tento obor vyučuje doposud a pod jejím vedením patří mezi velice aktivní obory co se týče veřejných vystoupení. V současné době navštěvuje tento obor 70 žáků v přípravném stupni, I.a II.stupni základního studia a studia pro dospělé \SPD\.

V současné době navštěvuje tento obor cca 80 žáků ve věku od 5 do let. Podrobné informace o učebních plánech tohoto oboru jsou uvedeny v ŠVP.

Žáci jsou do školy přijímáni ve věku od  5-ti let do přípravného ročníku..Od 6-ti let pak do 1.ročníku základního studia..
Výuka tanečního oboru je možné začít prakticky od 3 let věku dítěte ne jako žáci školy ale jako součást předškolního kurzu vedeného našimi pedagogy.

Zpočátku jsou do výuky zapojeni  rodiče \většinou maminky\, kteří s dětmi zpívají i tančí a posléze, když se malé děti adaptují pokračují ve výuce jednoduchých tanců, tanečních her a základů obratnosti.

Od 6 ti let věku \1.třída\ je věnována pozornost držení těla, procvičují se prozatím jednoduché cviky v přízemních polohách i na volnosti, dále jsou procvičovány cviky s jednoduchým náčiním jako jsou šátky, míče, švihadla, stuhy nebo cvičení s gumou.

Od 3.třídy do 7.třídy jsou  probírány kromě současných tanců i základy taneční techniky u tyče i na volnosti a lidový tanec - součástí současného tance je i taneční improvizace.

Pro zpestření výuky jsou probírány také country tance, historické tance, scénické tvorby v rámci improvizace i muzikálové choreografie.

Taneční obor se účastní celé řady veřejných vystoupení, pořádá v průběhu školního roku soustředění doma i v zahraničí, zájezdy do divadel na baletní a taneční vystoupení.

V současné době navštěvuje tento obor cca 80 žáků ve věku od 5 do let. Podrobné informace o učebních plánech tohoto oboru jsou uvedeny v ŠVP.