ZOBCOVÉ FLÉTNY, PŘÍČNÁ FLÉTNA & KLAVÍR

Zuzana_rybinova

KONTAKT NA UČITELE

Zuzana Rybínová

rybinova.zuzana@zusdobris.eu

739 085 138

Na ZUŠ Dobříš se jako svému hlavnímu oboru věnuji výuce hry na zobcové flétny a příčnou flétnu.
Vedle toho ještě vyučuji hře na klavír.

Ve výuce se snažím o individuální přístup ke každému žákovi s cílem vzbudit v něm zájem o hudbu a její aktivní provozování.

Zuzana Rybínová

Absolvovala jsem Konzervatoř v Plzni, kde mým hlavním oborem byla hra na příčnou flétnu. Po ukončení studia jsem absolvovala konkurs do Jihočeského státního orchestru, kde jsem působila řadu let. Současně jsem vypomáhala i v orchestru Jihočeského státního divadla v Českých Budějovicích. Během této doby jsem se věnovala i pedagogické činnosti.

S Jihočeským státním orchestrem jsem měla možnost vystupovat i jako sólový hráč. (W. A. Mozart – Koncert C Dur pro flétnu, harfu a orchestr).

V rámci pedagogické činnosti se mi podařilo dovést několik žáků ke studiu na konzervatoři. V současné době řadu let vyučuji na ZUŠ v Dobříši.