KERAMIKA

603

KONTAKT NA UČITELE

V keramice se zabýváme třemi okruhy:

1. Doplňující okruhy

V okruhu většinou kreslíme náměty které chceme později zobrazit v keramice, např. kresba (malba), portrétu. V keramice relief, pohádkové bytosti, kresba podle modelu, fantazijní kresba a podobně.

2. Objektová a akční tvorba

V tomto okruhu využíváme materiálu, který už pro běžnou praxi nelze použít – odštěpky pískovcového kamene, pěnosilikátové tvárnice – z nich vytváříme zahradní plastiky, oblázky, staré kalendáře a podobně.

3.  Keramika

V tomto okruhu s mladšími žáky na základě motivace a četby (pohádky) vytváříme plošné práce otiskem, reliéfem nalepováním, přidáváním hmoty (čert, strom) atd...
Se staršími žáky modelujeme náročnější předměty – například loutky, botu, ze starých vosků svíčky atd.