KLAVÍR & KOREPETICE

lucie_toth (1)

KONTAKT NA UČITELE

MgA. Lucie Karlová

karlova.lucie@zusdobris.eu

Ve své práci vycházím jak z cenných zdrojů získaných za studií na Konzervatoři v Plzni (Z. Durasová), HAMU Praha (doc. A. Vlasáková), Coninklijk Conservatorium Brussel (prof. Boyan Vodenitcharov),
tak z inspirací aktuálních a průběžně doplňovaných (klavírní a metodické kursy v rámci asociace EPTA, klavírní festivaly a semináře).

V samotných začátcích výuky používám kompilaci několika klavírních
škol českých a zahraničních, u kolegů skladatelů pak ráda objednávám nové skladby přímo na míru mým žákům. Hledám neustále nové podněty a cesty, a učím tak, aby šlo o zajímavý proces jak pro mé studenty, tak i pro mne.

Lucie Karlová

absolventka plzeňské konzervatoře (prof. V. Müllerová - klavír, Z. Durasová - klavírní metodika), završila svá studia na HAMU Praha ve třídě prof. K. Bilinské. Komorní hru studovala pod vedením prof. V. Snítila, pedagogiku u doc. M. Holase a klavírní metodiku a praxi u doc. A. Vlasákové.

Cenné podněty získala na roční stáži v Belgii (klavírní hra a klavírní improvizace) na Coninklijk Conservatorium Brussel ve třídě prof. Boyana Vodenitcharova.

Za studií nasbírala profesní zkušenosti na klavírních soutěžích:

  • Cena za nejlepší provedení české skladby a ČU - Mezinárodní klavírní soutěž Karlovy Vary 1994
  • 3. cena - Soutěž konzervatoří Pardubice 1995
  • First Bohemia Competition, Tábor 1996 - Zvláštní cena za provedení díla Josefa Suka
  • Yamaha Competition Prague 1998 – čestné uznání
  • Maria Canals International Competition, Barcelona 1999 - Diplom
  • 1. cena a Cena Nadace Josepha Seidlera - Mezinárodní soutěž Anglo-Czechoslovak Trust, Londýn 2002
  • Mezinárodní soutěž Z. Fibicha v oboru melodram
  • 2003 – 3. cena a Zvláštní cena za uvedení nového díla a mistrovských klavírních kursech (kursy Eugena Indjiče, AMU Praha, kursy Murray Perrahiy - Gent, kursy Davida Pollacka - Brussel)

V roce 2016 se stala členkou souboru Konvergence. V letech 2016 - 2019 působila v komorním triu Helix, zaměřeném na propagaci soudobé hudby.
Od roku 2018 spolupracuje s houslistou Jaroslavem Svěceným, od roku 2019 s houslistkou Julií Svěcenou.

Je vyhledávanou komorní hráčkou, spolupracuje s umělci různých oborů a žánrů. Celoživotně a soustavně se věnuje pedagogické činnosti, kde s oblibou uvádí nová díla současných českých skladatelů, mnohdy psaná přímo na míru svým žákům.

Nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi, vystupuje na pódiích v Čechách, v Německu, Velké Británii, Belgii, Španělsku, Gruzii nebo Tunisu.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next