Pro odeslání formuláře je nutné vyplnit všechna povinná pole, zaškrtnout veškeré souhlasy a splnit podmínku Captcha na konci formuláře.

Odhláška ze ZUŠ Dobříš

Podmínky odhlášení žáka ze ZUŠ Dobříš

Podmínky odhlášení žáka ze ZUŠ Dobříš

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

a) odhlásit se lze kdykoliv, ale žákem školy zůstává vždy do konce pololetí, tj. do 31.1. nebo do 30.6. příslušného školního roku

b) školné musí být uhrazeno vždy na celé platební období, tj. 1. nebo 2.pololetí

c) školné se vrací pouze v případě změny bydliště nebo pokud je studium ukončeno ze závažných zdravotních důvodů na základě potvrzení od lékaře

d) v ostatních případech se školné nevrací

(Povinné)
Odhlašuji tímto(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.