ELEKTRICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE (EKN)

Libor_Vokaty

KONTAKT NA UČITELE

Libor Vokatý

vokaty.libor@zusdobris.eu

777 267 968

Předmět EKN - elektrické klávesové nástroje (keyboard, workstation)
se vyučuje na ZUŠ Dobříš ve skupinách (2 – 4 studenti).

Studenti se během studia naučí:

  • základům hry na klavír
  • hrát dle akordických značek
  • využívat funkce nástrojů a to především doprovodné jednotky
  • výběr tonů a rytmů
  • nahrávání a další funkce dle možností nástroje

Repertoár skladeb si žáci mohou vybírat dle vlastní obliby žánru (pop, rock, disco, atd).Ve vyšších ročnících žáci navštěvují i orchestrální hru. Mohou si zahrát v rockových skupinách složených ze žáků ZUŠ Dobříš.

Během studia se žáci prezentují na veřejných vystoupeních pořádaných školou jako např.: Rockový bál, Dny evropské hudby,
koncerty v rámci festivalu ZUŠ Open.

V uplynulých letech vznikly studentské kapely např.: Woccaties Band, Squadra, Každej rock jinak, The News, Hroši, atd. Některé z nich byly oceněny v soutěžích ZUŠ-kapel, Česko-Slovensko má talent, nebo Česko hledá Super Star).