ROZVRHY

Rozvrhy 2021/2022

Přípravná hudební výchova (PHV) A

Pondělí   


Úterý 

PHV 1. ročník skupina A    
PHV 2. ročník skupina A

PHV 1. ročník skupina A

12:30 -13:15
14:10 -14:55

12:30 -13:15

 
Vyučující: Jana Malá tel. 608 133 881.

Příprav. hudeb. výchova 1.roč. skupina A probíhá 2 x týdně po 45 min.

Příprav. hudeb. výchova 2.roč. skupina A probíhá 1 x týdně 45 min.

Výuka přípravné hudební výchovy skupiny A probíhá v Aule Gymnázia Karla Čapka (1.poschodí).

Zahájení výuky PHV: 20.9. 20201.


Přípravná hudební výchova (PHV) B 
 
 Pondělí   

PHV 1. ročník skupina B    

PHV 2. ročník skupina B

12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 14:45 


Vyučující: Petr Kafka tel. 604 752 208

Příprav. hudeb. výchova 1.roč. skupina B probíhá 2 x týdně po 45 min.

Příprav. hudeb. výchova 2.roč. skupina B probíhá 1 x týdně 45 min.

Výuka přípravné hudební výchovy skupiny B probíhá v ZUŠ Dobříš.

Zahájení výuky PHV: 20.9. 2021
 

Hudební nauka HN

Hudební nauka je povinný předmět pro všechny žáky hudebního oboru (1. – 5. ročníku I.stupně).

Žáci, kteří nemohou tento předmět ze závažných důvodů navštěvovat, podají písemnou žádost
na ředitelství školy, na jejímž základě jim bude stanoven individuelní učební plán tohoto předmětu.
V pololetí a na konci školního roku pak vykonají ústní nebo písemnou zkoušku!

Pondělí   

Úterý  

 


Středa 

HN 1. ročník skupina A    

HN 1. ročník skupina B
HN 2. ročník skupina A
HN 4. ročník
HN 5. ročník

HN 2. ročník skupina B
HN 3. ročník

13:20 - 14:05

13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35

13:40 - 14:25
14:30 - 15:15


Vyučující: Jana Malá tel. 608 133 881

Hudební nauka 1. a 2.ročník je dělena do dvou skupin B po 45 minutách. Žáci navštěvují vždy pouze jednu ze skupin.

Výuka hudební nauky probíhá v Aule Gymnázia Karla Čapka (1.poschodí).

Zahájení výuky HN: 20.9. 2021

Taneční obor

StředaČtvrtek    

Pátek   

Balet (začátečníci)    
Taneční průprava
Balet (pokročilí)

Moderní tanec

Taneční soubor    

13:30 - 15:00
15:05 - 16:35
16:40 - 18:10

16:30 - 18:00

15:00 - 15:45


Vyučující: MgA. Renata Bezděková, DiS., tel. 739 294 011

Zahájení výuky: 8.9. 2021 

Pěvecký sbor

Pondělí   


Středa

PHV sbor
Rukavičky    

Sbor
Aglaia

15:00 - 15:45
15:50 - 16:35

15:20 - 16:05
16:10 - 16:55


Vyučující: Jana Malá tel. 608 133 881

Vyučování bude probíhat v Aule Gymnázia Karla Čapka (1.poschodí).