15.05.2021 / Přijímací zkoušky na rok 2021/2022

Přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022,

proběhnou ve dnech 21. - 25. 6. 2021.

  • Hudební obor: 21. - 23. 6. koncertní sál ZUŠ (1. patro vpravo).
  • Taneční obor: 25.6. taneční sál ZUŠ (přízemí vlevo).
  • Výtvarný obor: rodiče budou kontaktováni začátkem září učiteli výtvarného oboru.

Vyplněné přihlášky můžete zaslat na adresu: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš,
nebo vhodit přímo do schránky ZUŠ, případně poslat na e-mail: zus.dobris@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek bude 14.6. 2021. 

Přihláška ke stažení zde.

Přihlášeným bude následně zaslán časový termín na jimi zadanou emailovou adresu.

V domluvených časech budou uchazeče u vchodu do budovy vyzvedávat pedagogové.
Prosíme o dodržení stanovených termínů.  

Přihlášky podané po tomto termínu budou spadat do druhého kola přijímacích
zkoušek, které se uskuteční 1.- 3. 9. 2021.

Přijímací zkoušky na rok 2021/2022