06.12.2020 / Koncerty Covid 19.

Vzhledem k tomu, že je zákázána divácká účast na školních koncertech, 
budeme Vám přinášet vystoupení našich žáků v podobě videí,
které můžete zhlédnout v sekci VIDEO.

Koncerty Covid 19.