Interní večer p. učitelky Zuzany Rybínové a Petra Kafky 23.4. 2015.