Interní večer p. učitelky Zuzany Rybínové a Petra Kafky 23.10. 2014