Výherci okresního kola soutěží ZUŠ.

V únoru a březnu se naši žáci zúčastnili soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT.
Třída Jana Voděry, Lucie Tóth a Karla Čiháka dosáhla skvělých výsledků:

Kytara:
Míša Veselá - 1. cena s postupem do krajského kola
Míša Veselá, Martina Konopásková - Kytatové duo - 1. cena s postupem do krajského kola

Klavír:
Natálka Tóth - 1. cena s postupem do krajského kola
Natálka Fodorová - 2. cena
Jana Zvolánková - 2. cena

Housle:
Pepa Burša - 2. cena

Všichni naši žáci výborně obstáli v nelehkých soutěžních podmínkách,
hráli s chutí a odnesli si krom dobrého pocitu a inspirace i krásné ceny.

Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!