Vystoupení žáků Lucie Tóth - Festival Česká klavírní moderna dětem 25.1.2020.