Interní večer pěveckého a výtvarného oddělení 3.12. 2018