Klavírní oddělení

----------------------

p. uč. Lucie Tóth

11. ročník cyklu koncertů „Skladatelé dětem – děti skladatelům" Sál Martinů, HAMU Praha