Klavírní oddělení

p. uč. Lucie Tóth

11. ročník cyklu koncertů „Skladatelé dětem – děti skladatelům" 1. 12. 2017 Sál Martinů, HAMU Praha