Pěvecké oddělení

p. uč. Sylvie Krobová

Koncert pěveckého oddělení 6.10. 2019.