Ukázky z interních večerů školy

----------------------

p. uč. Lucie Tóth

p. uč. Tomáš Hustoles