24.06.2021 14:00 Svátek Evropské hudby.

 

Koncert žáků na Mírovém náměstí v Dobříši.
(parkoviště před městským úřadem)