27.06.2019 17:00 Interní večer

Účinkují žáci třídy Petra Kafky.
(Koncertní sál ZUŠ)